Florbola sporta skolā tiek uzņemti sportot griboši bērni un jaunieši. Lai uzsāktu treniņu nodarbības, vecākiem ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Iesniegums;
  • Vienošanās/līgums;
  • Ārsta izziņa (par to, ka atļauts nodarboties ar florbolu paaugstinātas slodzes apstākļos);
  • Dzimšanas apliecības kopija;
  • Piekrišana bērna datu apstrādei.

Bērnus vecumā no 4 līdz 6 gadiem uzņemam interešu izglītības programmā florbolā, kas paredz treniņu nodarbības no 2 līdz 3 reizēm nedēļā.

Sporta skolas audzēkņus no 7 gadiem uzņemam profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā florbolā, kas paredz treniņu nodarbības no 4 līdz 6 reizēm nedēļā un sacensības Latvijas čempionātā florbolā.

Lai bērnu uzņemtu jau nokomplektētā treniņu grupā, ir jāizpilda Latvijas florbola savienības apstiprināti kontrolnormatīvi un jāsaņem attiecīgās vecuma grupas trenera apstiprinājums par uzņemšanu.

ES TUSEEEEEJ