Florbola sporta skolā tiek uzņemti sportot griboši bērni un jaunieši. Lai uzsāktu treniņu nodarbības, vecākiem ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Iesniegums;
  • Vienošanās/līgums;
  • Ārsta izziņa (par to, ka atļauts nodarboties ar florbolu paaugstinātas slodzes apstākļos);
  • Dzimšanas apliecības kopija;
  • Piekrišana bērna datu apstrādei.

Bērnus vecumā no 4 līdz 6 gadiem uzņemam interešu izglītības programmā florbolā, kas paredz treniņu nodarbības no 2 līdz 3 reizēm nedēļā.

Sporta skolas audzēkņus no 7 gadiem uzņemam profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā florbolā, kas paredz treniņu nodarbības no 4 līdz 6 reizēm nedēļā un sacensības Latvijas čempionātā florbolā.

Lai bērnu uzņemtu jau nokomplektētā treniņu grupā, ir jāizpilda Latvijas florbola savienības apstiprināti kontrolnormatīvi un jāsaņem attiecīgās vecuma grupas trenera apstiprinājums par uzņemšanu.