Florbola sporta skolas Padome ir koleģiāla institūcija, kura ir izveidota ar mērķi veicināt audzēkņu vecāku, treneru, skolas administrācijas un kluba sadarbību, kā arī sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām un citām organizācijām. Padome darbojas, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, Skolas nolikumu un Padomes reglamentu. Padomē darbojas treniņu grupu audzēkņu vecāki, treneri, skolas dibinātājorganizācijas pārstāvis un skolas direktors. Skolas padomei ir konsultatīvs raksturs dažādos skolas darbības jautājumos. 

Skolas padomes sastāvs:

 • Gatis Griezītis, audzēkņu vecāks;
 • Solvita Imbovica, audzēkņu vecāks;
 • Oskars Lēvalds, U16 audzēkņu vecāks;
 • Ivita Pole, U14 audzēkņu vecāks, padomes priekšsēdētāja;
 • Laura Leilionase, U13 audzēkņu vecāks;
 • Mareks Selena, U12 audzēkņu vecāks;
 • Roberts Antāns, U11 audzēkņu vecāks;
 • Iveta Zandere, U10 audzēkņu vecāks;
 • Ģirts Skanis, U9 audzēkņu vecāks;
 • Edgars Smirnovs, U8 audzēkņu vecāks;
 • Guntis Šalts, SSG audzēkņu vecāks;
 • Mārtiņš Krūms, treneris;
 • Kaspars Klamers, treneris;
 • Kristaps Ošs-Ervics, treneris;
 • Mihails Kostusevs, treneris;
 • Gints Siliņš, direktors;
 • Egils Sveilis, dibinātājorganizācijas pārstāvis.

Padomes vadītāja Ivita Pole, tālr. 25495120, ipole6@gmail.com

ES TUSEEEEEJ