Florbola sporta skolas Padome ir koleģiāla institūcija, kura ir izveidota ar mērķi veicināt audzēkņu vecāku, treneru, skolas administrācijas un kluba sadarbību, kā arī sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām un citām organizācijām. Padome darbojas, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, Skolas nolikumu un Padomes reglamentu. Padomē darbojas treniņu grupu audzēkņu vecāki, treneri, skolas dibinātājorganizācijas pārstāvis un skolas direktors. Skolas padomei ir konsultatīvs raksturs dažādos skolas darbības jautājumos.

Skolas padomes sastāvs:

 • Ivita Pole, U18 audzēkņu vecāks, padomes priekšsēdētāja;
 • Santa Zikmane, U16 audzēkņu vecāks;
 • Andris Venckus, U14 audzēkņu vecāks;
 • Ingus Palapis, U13 audzēkņu vecāks;
 • Sigita Smirnova, U11 audzēkņu vecāks;
 • Inese Kurvina, U10 audzēkņu vecāks;
 • Mārīte Lase, U9 audzēkņu vecāks;
 • Gatis Ginters, U8 audzēkņu vecāks;
 • Inese Eglīte, SSG audzēkņu vecāks;
 • Mārtiņš Krūms, treneris;
 • Kaspars Klamers, treneris;
 • Toms Akmeņlauks, treneris;
 • Toms Jānis Dzērve, treneris;
 • Normunds Krūmiņš, direktora p.i.;
 • Egils Sveilis, dibinātājorganizācijas pārstāvis.

Padomes vadītāja Ivita Pole, tālr. 25495120, ipole6@gmail.com

ES TUSEEEEEJ