Florbola sporta skolas Padome ir koleģiāla institūcija, kura ir izveidota ar mērķi veicināt audzēkņu vecāku, treneru, skolas administrācijas un kluba sadarbību, kā arī sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām un citām organizācijām. Padome darbojas, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, Skolas nolikumu un Padomes reglamentu. Padomē darbojas treniņu grupu audzēkņu vecāki, treneri, skolas dibinātājorganizācijas pārstāvis un skolas direktors. Skolas padomei ir konsultatīvs raksturs dažādos skolas darbības jautājumos.

Skolas padomes sastāvs:

 • Ivita Pole, padomes priekšsēdētāja;
 • Santa Zikmane, U18 audzēkņu vecāks;
 • Andris Venckus, U16 audzēkņu vecāks;
 • Ingus Palapis, U15 audzēkņu vecāks;
 • Sigita Smirnova, U13 audzēkņu vecāks;
 • Inese Kurvina, U12 audzēkņu vecāks;
 • Mārīte Lase, U11 audzēkņu vecāks;
 • Gatis Ginters, U10 audzēkņu vecāks;
 • Inese Eglīte, U9 audzēkņu vecāks;
 • Mārtiņš Krūms, treneris;
 • Kaspars Klamers, treneris;
 • Toms Peniķis, treneris;
 • Toms Jānis Dzērve, treneris;
 • Normunds Krūmiņš, direktora p.i.;
 • Jurģis Liepnieks-Liepiņš, metodiķis;
 • Egils Sveilis, dibinātājorganizācijas pārstāvis.

Padomes vadītāja Ivita Pole, tālr. 25495120, ipole6@gmail.com

ES TUSEEEEEJ